دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم و صنایع غذایی

عنوان : استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی های عملکردی آن

ادامه خواندن دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی …

دانلود پایان نامه:تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع غذایی

عنوان : تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره مرزه بر فعالیت اکسایشی و قارچی در مغز بادام زمینی

ادامه خواندن دانلود پایان نامه:تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره …

دانلود پایان نامه :بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی تأثیر ترکیبی بسته بندی با اتمسفر تعدیل شده با اسانس های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه

ادامه خواندن دانلود پایان نامه :بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع

ادامه خواندن دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی …

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع

گرایش : صنایع 

عنوان : شناسایی رتبه بندی توانمند سازی صنعت توریسم مطالعه موردی کلانشهر تبریز

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم …