دانلود پایان نامه ارشد:بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : بازبینی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی روغن های اسانسی و ترکیبات آن ها و کاربردهای اخیرشان …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم و صنایع غذایی عنوان : استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی های عملکردی آن

دانلود پایان نامه:تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع غذایی عنوان : تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر با عصاره مرزه بر فعالیت اکسایشی …

دانلود پایان نامه :بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : بررسی تأثیر ترکیبی بسته بندی با اتمسفر تعدیل شده با اسانس های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : ارزیابی خصوصیات زراعی و محتوای اسانس تولیدی در نعناع

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی صنعت توریسم …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع گرایش : صنایع  عنوان : شناسایی رتبه بندی توانمند سازی صنعت توریسم مطالعه موردی کلانشهر …