دانلود پایان نامه:اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فیزیک

گرایش :اتمی و مولکولی

عنوان : اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی

ادامه خواندن دانلود پایان نامه:اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار …

دانلود پایان نامه ارشد : سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فیزیک

گرایش : نانو فیزیک 

عنوان : سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای اکسید نیکل برای کاربردهای حسگری

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد : سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو …