پایان نامه تعهدات وکیل و موکل:اوصاف عقد وکالت  

عقد عهدی عقدیه که نتیجه مستقیم اون، تکلیف قانونی دو طرف یا یکطرف عقده. ( همون، ص ۴۹۵ )                                                                                                                       پس با در نظر گرفتن این تعاریف، عقد وکالت، عقدی اذنیه نه عهدی. و اثر اصلی عقد وکالت اذن و اختیاره. یعنی اذن اثر مستقیم عقد وکالته نه تعهد. و در نتیجه این تفویض اختیار، دو طرف عقد وکالت تعهداتی هم در مقابل همدیگه برعهده دارن و به بیان دیگه این تعهدات نتیجه مستقیم عقد وکالت نیس بلکه تعهدات در نتیجه اذنه که به وجود میاد.

          ۱-۲-۲- جایز بودن                                                                                                 عقد وکالت، جایزه و درعقود جایز برخلاف عقود لازم هر کدوم از دو طرف هر وقت که بخوان        می تونن عقد رو برهم زنند. طبق ماده ۶۷۸ ق.م که میگه: « وکالت به روش زیر مرتفع می شه:     به عزل موکل                                                                                                                به استعفای وکیل                                                                                                           به موت یا جنون وکیل یا موکل »                                                                                                        در این ماده اشاره به سفه و از بین رفتن متعلق وکالت نشده. ولی باید سفه البته اگر رشد شرط باشه و از بین رفتن متعلق وکالت رو هم به موارد بالا اضافه کنیم .                                          در قانون مدنی ایران به پیروی از نظر مشهور در فقه، امکان دادن وکالت بلاعزل هست و با در نظر گرفتن ماده ۶۷۹ ق.م « موکل می تونه هر وقت بخواد وکیل رو عزل کنه، مگه اینکه وکالت وکیل و یا نبود عزل اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین عقد لازمی شرط شده باشه. » مفاد این ماده اختصاص به موکل نداره و درباره استعفای وکیل هم قابل اجرا هستش و حق استعفای وکیل رو هم میشه ساقط یا محدود کرد. ولی فوت یا حجر یکی از دو طرف باعث انحلال عقد وکالت می شه هر چند که اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین عقد لازمی منعقد شده باشه. و ذکر این نکته اینجا مهمه که این ماده فقط درخصوص وکالت مدنیه و وکالت دادگستری رو شامل نمی شه چون در وکالت دادگستری، موکل هر وقت بخواد می تونه وکیل رو عزل و هم اینکه وکیل هم می تونه استعفاء دهد. پس نمی تونیم مفاد این ماده رو در مورد وکالت دادگستری اجرا کنیم.                                                                                                                     در قانون مدنی ایران جایز بودن عقد وکالت به روشنی مشخص نشده. و فقط با در نظر گرفتن     ماده ۶۷۹ ق.م « موکل می تونه هر وقت بخواد وکیل رو عزل کنه، مگه اینکه وکالت وکیل و یا نبود عزل اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین عقد لازم شرط شده باشه. » ما می تونیم به این نتیجه برسیم که وکالت عقدی جایزه.           از نظر مشهور فقهای امامیه، وکالت در گروه عقود جایز قرار داره. ( امام خمینی ، ۱۳۷۳ ص ۲۷۵؛ مکی دلیلی ، ۱۳۸۸ص۲۲۳ ؛ نجفی ، ۱۴۰۴ ص۳۵۶ )                                                                  در فقه امامیه پاره ای از نویسندگان از جمله محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول در اسقاط حق عزل موکل دودلی کردن. مبنای دودلی از اونجا هستش که وکالت بر اساس اذن و دادن نیابته، یعنی وکیل از طرف موکل و واسه اون تصمیم میگیره و هیچ کسی نمی تونه برخلاف خواسته منوب عنه بکنه، بعد جایز بودن ، مقتضای وکالت و لازمه طبیعت اون هستش، از طرف دیگه شرط کردن وکالت در عقد لازم مانند رهن، طبیعت وکالت رو از این رو به اون رو نمی سازه و اون رو به عقد لازم تبدیل نمی کنه و گرنه به موت یکی از دو طرف منحل نمی شه. اثر شروطی که ضمن عقد لازم می شه اینه که اگه وفای به اونا نشه مشروط له بتونه عقد اصلی رو فسخ کنه (خیار تخلف شرط) در فرضی هم که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شه اگه موکل وکیل رو عزل کنه اراده اون موثره و نیابت وکیل از بین میره ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده طرف اون می تونه عقد اصلی رو هم بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حق عزل موکل رو نابود کنه اون رو معتقد می سازه که از این حق استفاده نکنه. پس اگه با اعمال حق خود پیمان شکنی کنه، طرف دیگه عقد لازم هم مجاز می شه تا اون رو برهم زند.        ( کاتوزیان،۱۳۸۹ ص ۲۱۶ به نقل از دلیلی، ۱۴۱۳ه.ق: ۲۹۱ ؛ نجفی ، ۱۴۰۴ ه. ق : ۱۶۶)                             گفته شده که شرط مندرج در ماده ۶۷۹ ق.م قانون خاص و در جلد اول قانون مدنی مشخص شده، و ماده ۹۵۹ ق.م۱ قانون ای بیشتر که مدتها بعد از تدوین جلد اول، در جلد دوم قانون مدنی آمده و چون طبق قوانین جدید تفسیر، اگه قانون عام، مؤخر بر قانون خاص بیاد، برحسب مصالحی که به موجب تدوین قانون عام بود. یا این قانون ناسخ قانون خاصه و یا نیس و در این مورد، گذشته از دلالت شرایط و احوال بر نسخ، با التفات به اینکه ماده ۹۵۹ از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنیه و به خاطر این در اولویت جلد دوم قانون مدنی اومده و اصول اولیه قانون مدنی بر بقیه مواد اون حاکمه، ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مباینت داره، به وسیله ماده گذشته نسخ می شه. ( امیری قائم مقامی،۱۳۹۲ص  ۱۵۹)                                                            لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی فقهی و حقوقی وجود و آثار تعهدات وکیل و موکل

پایان نامه جرایم اینترنتی:-تعریف مجازات

در مورد تعریف ارائه شده باید اقرار کرد که علمای حقوق در گرفتن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی اون توجه خاصی مبذول نداشتن به چه دلیل در تعریف مجازات باید جنبه های جور واجور اون مطمح نظر قرار گیرد:

اول اینکهً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی داره .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالته.

دوم اینکهً- اگه واسه شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، توجه میشه که مجازات در اول امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعدا که جامعه سازمان وانتظامـی یافت و دولـت به وجود اومد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی رو تعقیب واین هدف باید در تعریف به طور کاملً مشخص شه.

باتوجه به این نکات میشه مجازات رو این جور تعریف کرد:« مجازات مجموعه قوانین مورد تائید جامعه س که ضامن اجرای عدالت واقعیه وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی بقیه از ارتکاب جرم ، ارضاء ذات عدالت خواهی مجنی علیه و پشتیبانی از جامعه رو داره که به وسیله قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شه» حالا که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم رو چیجوری تعریف  کرده : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده :«هر فعل وترک فعلی که در قانون واسه اون مجازات تعیین شده باشه، جرم حساب می شه»

با در نظر گرفتن منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میشه اینجور نتیجه گرفت که:«مجازات آزاریه که قاضی به دلیل ارتکاب جرم به نشونه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب اون واسه شخصی که مقصره برطبق قانون تعیین میکنه. آزار رو، که آسیب ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات به حساب آورد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالته. آزار وسیله رسیدن به این هدف عـالیه. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم کرده ، تعیین می کنه . مـجازات ضامن اجراء قوانین مـربوط به نظم عمومیه واز بقیه وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخصه. مـجازات شخصیه و واسه همه یه جوره.»

[۱] مشخص، محمد ،فرهنگ فارسی یه جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص۴۷۸

[۲] دهخدا، علی اکبر، کلمه نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲،ص۲۸۷

پایان نامه جرایم زیست محیطی//اهتمام اسلام به فضای سبز

 

از حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام) مأثوره: « لا یطیب السکنی الّا بثلاث، الهواء الطیّب و الماء الغزیر العذب، و الأرض الخواره»؛ زندگی بدون گرفتن سه عامل حیاتی گوارا نیس: هوای پاک و تمیز، آب فراوون و گوارا، زمین حاصل خیز و قابل کشت و زرع. خدا تموم عناصر اساسی لازم زندگی بشر رو تامین فرمود و به کار گیری اونا رو جزو حقوق بشر قرار داد و جامعه رو به مراقبت اونا از آفت، نابودی، کمبودی و مانند اون مکلف کرده.

اگه فرد یا جامعه، دولت یا ملت در شناخت این عناصر اصلی فتور ورزد، در تحصیل با نگهداری اونا قصور کنه، وظیفه دینی خود رو انجام نداده؛ یعنی لازمه درباره اصل هوا، کیفیت به کار گیری این امانت الهی و چیزایی که اون رو آلوده و مریض می کنه و چیزایی که در پالایش و درمان اون موثره و چگونگی پالایش اون، کارشناسی دقیق شده و اجرا شه.

هم اینکه لازمه درباره اصل آب گوارا، کیفیت انتفاع از این ذخیره خدایی و اشیایی که اون رو آلوده و مریض می کنه و اموری که در تطهیر و تنظیف اون موثره و چگونگی تصفیه اون ابتکار فنی عادی شه. هم لازمه درباره اصلی زمین حاصل خیز، کیفیت به کار گیری این سفره گسترده الهی و اموری که اون رو ویرون و مریض می کنه و چیزایی که در احیا، تسطیح، کویرزدایی و مراقبت از رانش، خیلی موثره، استادانه آزمایش و اقدام شه؛ تا به دستور اسلام امتثال شده باشه.

بند دوم : پیشنهاد اسلام به رعایت حقوق حیوانات

هر گونه فایده ای که از فضای سبز بهره آدم، حیوان دونده، خزنده، رونده، پرنده و مانند اون باشه، مورد تشویق دین مقدس اسلامه؛ چون رهبران الهی به هر موجود زنده بی آزار که زیان اون به چیزی یا کسی نمی رسه، احسان می کردن و اینجور کاری رو هم به بقیه پیشنهاد می فرمودن؛ اون طور که حضرت مسیح ( علیه السلام) هنگام عبور از کرانه دریا مقداری از غذای شخصی خود رو به دریا انداخت. بعضی از حواریان گفتن: یا روح الله، به چه دلیل اینجور کردی؟ فرمود: واسه حیوانات دریا، تا از اون تغذیه کنن و ثواب این کار پیش خدا بزرگه.

امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: خنک کردن جگر گرم و تشنه، واجبه و هرکی جگر تشنه حیوان و یا غیر اون رو سیراب کنه، خدا اون رو در روزی که هیچ سایه ای غیر از ظلّ الهی خدا نیس، در سایه خود پناه میده.

پیام قرآن کریم که عصاره متون مقدس آسمانیه، اینطوریه: « إنّ الملوک إذا دخلوا قریه أفسدوها و جعلوا أعزه اهلها أذلّهً» . سلاطین ستم، حکمرانان قلدر، دولت مردان جور و طغیان، هنگام ورود به منطقه بقیه و زمان قدرت بر اون و وقت نفوذ در اون، به پوچی اون اقدام می کنن. اگه در گذشته تاریخ، واسه افساد و تخریب، دخول شخصی و ورود فیزیکی لازم بود، الان با سرعت سرسام آور صنعت، کنترل از دور واسه افساد کافیه. اینا که رسالت اصلی اونا غمخواری توده محرومه، سفارت خود رو چون ددان، خونخواری می دونن:

هر که رو رنجه داشتن دینه                     تن اون نیس تن که تنّینه

– نهج الفصاحه، ج ۱، ص ۴۹۷.

– بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۳۱۹.

– وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۳۹.

– بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۲۳۴.

– وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۰۸.

– بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۷۰.

پایان نامه خرابی معابر و جاده ها:قاعده اتلاف

 • حمل نفی بر نهی، یعنی مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضرر زدن به دیگرونه (یعنی حکم تکلیفی نه حکم وضعی).
 • نفی ضرر غیر متدارک، یعنی ضرری که جبران نشده باشه، در اسلام وجود نداره.
 • براساس این دیدگاه نفی به حال خودش باقیه. «لاضرر و لا ضرار» به این معناست که هرکی به دیگری ضرری بزنه، باید اون رو جبران کنه. براساس این دیدگاه اگه مال کسی از بین بره و جبرانی در برابر اون نباشه، این ضرره و چون این ضرر، در شریعت اسلام نفی شده، پس باید در برابر اون تدارک و جبرانی وجود داشته باشه.

  • نفی حکم لازم، براساس این دیدگاه، معنی حدیث «لاضرر و لا ضرار» اینه: از طرف شارع هیچ حکم لازم وضع نشده. به دیگر سخن: هر حکمی که از طرف شارع مقدس صادر ده، اگه مضر باشه، ضرر بر نفس مکلف و یا غیر، ضرر مالی یا غیر مالی، حکم یاد شده به استناد قانون لاضرر ورداشته می شه.
  • نفی حکم به لسان نفی موضوع

  آخوند خراسانی دیدگاه شیخ رو نپذیرفته ان و بر اون اشکالهایی وارد کرده و بعد یادآور شده: معنی حدیث «لاضرر و لا ضرار» نفی حکمه به لسان نفی موضوع.

  یعنی نفی ضرر، کنایه از نفی احکام لازمه. براساس این دیدگاه، ضرر نفی شده، نه حکم ضرری، اون طور که شیخ انصاری گفت: ممکنه در جایی حکم ضرری باشه، ولی موضوع ضرری نباشه. از باب نمونه: در معامله غبنی، خود معامله، زیان زننده نیس، بلکه ضرورت اون زیان زننده س. از دیدگاه آخوند خراسانی، قانون لاضرر مثل این مورد رو نمی گیره و حال اون که براساس دیدگاه شیخ، قانون لاضرر بیع ضرری رو هم در بر میگیره.

  در نتیجه باید گفت: «بهترین دیدگاه همون دیدگاه برگزیده شیخ انصاریه و این دیدگاه، می تونه مدرک قانون فقهی قرار گیرد، به عکس دیدگاه دوم و چهارم (حرام بودن زیان زدن و نفی ضرر غیر متدارک). دیدگاه دوم غلطه؛ چون اگه اون رو قبول کنیم، لا ضرر حکم فرعی می شه واسه حرام بودن ضرار، مانند دیگه احکام فرعی که نشون دهنده حرام بودن. اما دیدگاه چهارم غلطه، چون هیچیک از فقها ضرر رو از اسباب غرامت ندونسته و به اون استناد نکرده ان.

   

  (۱-۲) قانون اتلاف:

  کسی که مال دیگری رو تلف کنه مسئول جبران اون هستش (من اتلف مال الغیر فهو ضامن). از این قانون در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کردن. ولی حالا که قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده، تنها زمینه اجرای اون در امور مالی می تونه به درد بخور واقع شه. هم اینکه در فقه، اتلاف رو به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کردن. و هر دو قسم رو زیر یه عنوان بررسی می کنن. اما قانون مدنی این دو رو از نظر شرایط تحقق و پایه هم جدا ساخته. هدف از این مطالعه تاریخی هم روشن کردن مبانی کار نویسندگان این قانونه. پس چیزی که اینجا به عنوان قانون اتلاف میاد فقط بخش خاص ای از اتلافه که به مباشرت در اتلاف اموال اختصاص دار، و قبل از هر گونه بحثی باید اعلام کرد که مقصود از مال، فقط اعیان خارجی نیس، بلکه شامل منافع هم می شه، خواه سود مربوط به مال یا آدم یا حیوان باشه.

  همونطور که میدونیم در اتلاف، شخص مباشر تلفه نه مسبب اون، پس اولین پرسشی که در این مورد مطرح می شه اینه که در چه مورد تلف کننده رو باید مباشر تلف دونست؟ در جواب گفته شده که باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشه، خیلی که بشه گفت، ً یا طبق خصوصیتای مورد، تلف از لوازم اون کاره.

  در تمییز مباشر از بقیه کسائی که زمینه تلف رو جفت و جور کردن، بهترین ملاک داوری عرفه. چون حوادث جهان اونقدر گونه گون و پیچیده س که به سختی میشه همه رو با یه قانون بررسی کرد. ناچار باید ویژگیای هر کدوم رو در نظر آورد: طبق عادت از کاری که انجام شده تلف به بار میاد؟ حوادثی که در فاصله میان ایجاد دلیل و وقوع تلف رخ داده، این رابطه رو قطع می کنه؟ رابطه کار زیان بار و تلف مال رابطه مستقیم و بی واسطه س؟ جواب این جور سوالا رو باید در هر مورد جستجو کرد و چیزی که به عنوان «قانون» می گن راهنمای این جستجوئه.

  ایجاد دلیل تلف، مانند آتیش زدن و تیرانداختن، در نظر عرف رابطه مستقیم رو قطع نمی کنه. مثلا نمیشه ادعا کرد که، چون شخص آتیش افروخته یا تیری رها کرده و آتیش و تیر، مالی رو تلف کردن، پس کار اون رو نباید مباشرت در اتلاف تصور. با اینحال، گاه میان آتیش افروختن، و تلف مال خیلی فاصله میفته که عرف رابطه ایندو رو مستقیم نمی بینه و آتیش افروز رو مسبب می انگارد نه مباشر.

  اون طور که، هروقت کسی به خاطر تقنن بوته ای رو آتیش زند و باد آتیش رو به انباری که در صد متری اون هستش بکشونه، در عرف نمی گن که اون انبار رو آتیش زده، بلکه اون رو دلیل آتیش گرفتن می دونن.

  به هر حال، در تحقق اتلاف، کافیه که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشه. غیرعمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیس و تقصیر تلف کننده از عناصر اون به حساب نمی ره. پس اگه کسی تیری رها کنه و بدون اینکه بخواد یا مقصر باشه حیوونی رو بکشه، ضامنه. یا، اگه دیوونه یا صغیر غیر ممیزی مالی رو تلف کنه، مسئوله.

  با اینحال، در جایی که پیوند فعلی موجب تلف شده، به شخص ممکن نباشه، ضامن شناختن اون سخته هر چند که وسیله تلف شده باشه. مثلا، اگه زلزله یا انفجار دلیل پرش شدن شخص روی مالی شه، نمیشه اون رو ضامن شناخت. چون رابطه علیت شرعی بین کار اون و تلف مال وجود نداره. پس، نظر کسائی که گفتن، هروقت طفل هنگام ولادت بر شیئی بیفته و اون رو تلف کنه ضامنه، قابل پذیرش نیس.

  پایان نامه قانون حمایت خانواده-:انواع صلاحیت محاکم

  بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه

  جنبه حق بودن صلاحیت دادگاه: اون مقدار اختیاریه که محاکم واسه رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارن. اصل ۱۵۹ قانون اساسی: منبع رسمی تظلمات و شکایات دادگستریه. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت اونا، به شرط حکم قانونه. اصل ۳۴ قانون اساسی: ” دادخواهی حق مسلم هر فرده و هرکی می تونه به خاطر دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه کنه.”

  جنبه تکلیف بودن صلاحیت دادگاه: یعنی دادگاه مکلفه به چیزی رسیدگی کنه اگر به موجب قانون مامور به رسیدگی به اون امر باشه. ماده ۳ قانون آئین قضاوت مدنی سال ۷۹ ” محاکم وظیفه دارن به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل دشمنی کنن.”

   بند دوم: شکل های جور واجور صلاحیت محاکم

  شخصی که واسه اقامه دعوا به مرجعی، مراجعه می کنه باید دعوای خود رو،در مرجعی که صلاحیت و لیاقت رسیدگی به موضوع دعوا داره اقامه کنه. واسه این کار باید اول منبع قضاوتی که ذاتاً صالحه تشخیص بده. بعد از بین مراجعی که ذاتاً صالحه،مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی داره، تعیین کنه.

  صلاحیت ذاتی محاکم با در نظر گرفتن صنف و نوع و درجه اونا مشخص می شه.

  الف:تقسیم مراجع قضاوتی برحسب صنف: نهادهایی قضایی کلا به دو صنف مراجع قضایی و اداری تقسیم می شن. هر دعوایی که از جنبه اداری بهره مند باشه، باید در محاکم اداری طرح شه.و دعاوی غیر اون ،باید در مراجع قضایی طرح شن.

  پایان نامه رضایت مجنی علیه//تعریف شاکی خصوصی

  گفتار دوم-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی

  فردی که واسه شکایت به مراجع قضایی مراجعه می کنه اگه مورد شکایت اون از «حق الناس» یا مردم عادی باشه، دعوی اون دعوی خصوصیه. اما اگه از جمله «حق الله» یا دعاوی با جنبه الهی و غیر خصوصی که بیشتر بحث زیان جامعه مطرح باشه، دعوی اون دعوی عمومی حساب می شه. تفکیک میان شاکی و مدعی خصوصی به حق الناس یا حق الله بودن مورد شکایت رابطه زیادی داره.

  مدعی خصوصی کسیه که از ارتکاب جرمی زیانی به ایشون رسیده.جبران این زیان نیازمند دادخواسته و تا وقتی که این دادخواست ارائه نشده نام ایشون شاکی و بعد از تقدیم دادخواست، نام اون علاوه بر شاکی، مدعی خصوصی هستش.

  پس شخصی که از وقوع جرم متضرر شده مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده ولی در مقام شکایت دربیاد شاکی و پس از تسلیم دادخواست ضرر و زیان، عنوان مدعی خصوصی رو داره. مدعی خصوصی ممکنه مجنی علیه یا وارث اون باشه. اون صاحب دعوای خصوصیه. آشنایی با دعوای خصوصی در شناخت بهتر مدعی خصوصی موثر هستش. دعوای خصوصی به خاطر این شروع می شه که ارتکاب جرم، علاوه بر اینکه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می شه ممکنه موجب شه که حق شخص یا افراد معینی هم تضییع یا رد شه، در این صورت چون این حق، حقی خصوصیه، دعوای ایجاد شده هم «دعوای خصوصی» شمرده می شه.

  دعوای خصوصی به طور کاملً واسه متضرر از جرمه، یعنی اون یا وارثان و قائم مقام قانونی ایشون می تونن از همون اول از طرح اون صرف نظر کنن و در صورت اقامه دعوای خصوصی در هر کدوم از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای خود رو مسترد و یا با متهم صلح و سازش کنن. هدف دعوای خصوصی، جبران خسارت مادی یا الهی به وجود اومده توسط جرمه که به شخص یا افراد مشخص، مثل حقیقی یا حقوقی، وارد آمده. پس اگه در مطالعه مواد قانون آیین قضاوت کیفری بعضی وقتا با عنوان شاکی و بعضی وقتا با مدعی خصوصی روبه رو می شیم باید بدونیم که ریشه این اختلاف به وجود ضرر مادی و الهی علاوه بر ارتکاب جرم به شخص شکایت کننده برمیگرده. این در حالیه که دعاوی عمومی با شکایت شاکی شروع می شه اما با گذشت ایشون دعوا تموم نمی شه به جز در جرایم قابل گذشت.

  مشخص، محمد؛ فرهنگ فارسی مشخص، تهران، سرایش، چ اول، ۱۳۸۰، ص ۶۷۷.

  پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:تعریف مدیریت استراتژیک

   

  مراحل مدیریت هدف دار

  پروسه مدیریت هدف دار شامل سه مرحله می شه

  • تدوین روش هدف دار ها: مقصود از تدوین روش هدف دار اینه که ماموریت شرکت تعیین شه، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان رو تهدید می کنن یا فرصت هایی رو به وجود می بیارن، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف های دراز مدت، در نظر گرفتن روش هدف دار های جورواجور و انتخاب روش هدف دار های خاص جهت ادامه فعالیت. (پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۹، ص۲۵-۲۴)
  • اجرای روش های هدف دار: اجرای روش هدف دار ها ایجاب می کنه که سازمان هدف های هرساله در نظر بگیره، سیاست ها رو تعیین کنه، در کارکنان انگیزه ایجاد کنه و منابع رو به گونه ای تخصیص دهد که روش هدف دار های آماده شده به اجرا دربیاد. (پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۹،ص۲۵)
  • آزمایش روش های هدف دار: در مدیریت روش هدف دار، آزمایش روش هدف دار ها آخرین مرحله به حساب میاد. مدیران نیاز شدید دارن که بدونن روش هدف دار های خاص و مورد نظر اونا در چه وقتی کارساز واقع نمی شه. ً آزمایش روش هدف دار ها معنیش اینه باید در این مورد اطلاعاتی رو جمع آوری کرد. همه روش هدف دار ها دچار تغییرات آینده قرار می گیرند، چون عوامل داخلی و خارجی به صورت دائم در حال تغییر هستن.

  واسه آزمایش روش هدف دار ها سه فعالیت کلی به توضیح زیر انجام می شن: (پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۹،ص۲۷-۲۶)

  • بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه روش هدف دار های الان قرار گرفته ان.
  • محاسبه و امتحان عملکردها

  پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:بازاریابی چیست؟

  ۲-۳-۳- تعریف مدیریت

  • روند : برنامه ریزی . سازماندهی . کارگزینی . هدایت و رهبری. کنترل
  • استفاده بهینه : کار آیی + تاثیر = بهره وری
  • منابع : نیروی انسانی. پول و پله و سرمایه وسرمایه ای. تکنولوژی و …..
  • درجهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده : اهداف ذینفعا
  • ذینفعای سازمان:

  سهامداران (مالکین)

  مشتریان(ارباب مراجعه)

  مدیران و کارکنان

  دولت

  اتحادیه ها

  رقبا

  پایان نامه رضایت زناشویی//نظریه کمال گرایی فروید

  هورنای در تحلیل خود از نظریه فروید اعلام میکنه : به نظر فروید ، روان رنجورا به وسیله کشش یا احتیاج به کامل بودن دائم، به طرف هدف رانده نمی شن، بلکه اونا احتیاج دارن، به ظاهر سازی یا خودنمایی کردن به این که در جست و جوی کمال  هستن.  البته درسته که این آدما به واسطه داشتن قوه (فرا خود) ً اختیار و استقلال زیادی تری از خود نشون میدن، تا شکل های جور واجور دیگه روان نژندا.  ولی این استقلال نتیجه عصیان و عناده، نه نتیجه سلامت فکر . این افراد با وجود خودنمایی به استقلال فکری و عاطفی خیلی کم اراده بوده و همیشه واسه اخذ تصمیم به بقیه متکی می شن . یعنی این که احساسات و افکار و رفتار اونا براساس چیزی که حس می کنن، بقیه از اونا توقع دارن، هستن. هم اینکه شدیدا روی عقاید بقیه نسبت به خود حساب می کنن و این که بقیه اونا رو افراد کامل و بی عیب و مشکل بدونن، بسیار واسه اونا مهمه. البته ، تمایل آدم به حفظ ظاهر و نیاز اون به کامل بودن چیزی طبیعیه ولی چیزی که در شخص روان نژند مورد بحث و مهمه، اینه که این خودنمایی به اندازه ای بزرگ نمایی آمیز می شه که همه شخصیت اون تبدیل به یه ماسک می شه، طوری که احتیاجات واقعی اون تحت تاثیر میل قرار میگیره . تمایل به کامل بودن ممکنه به صورتای مختلفی که مورد پسند اجتماعه ظاهر شه: مثل نظم و ترتیب ، پاکیزگی، همت، لیاقت ، سخاوت،  مهارت در کارای هنری ، عملکردای متفاوت و امثال اون . در این که در کدوم یکی از این موارد شخص میل به تکامل پیدا می کنه، به عوامل جور واجور بستگی داره . مثل : استعدادای فکری ، و در آخر نوع اضطرابی که به وسیله کامل بودن ، موفق شدن ، از شدت اون کم میشه( هورنای، ۱۹۵۴؛ به نقل از نجاریان و مقدم، ۱۳۹۳).

  پایان نامه رضایت زناشویی//ابعاد کمال گرایی

  یه مؤلفه انگیزشیه که شامل کوششای فرد واسه رسیدن خودمون کامله. در این بعد کمال گرایی افراد دارای انگیزه قوی واسه کمال معیارای بالا غیر واقعی، تلاش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ و رابطه با یافته های به شکل موفقیتای کامل یا شکستای کامل هستن. بر عیوب و شکستتای گذشته خود تمرکز می کنن و معیارای شخصی غیر واقعی رو در سر تاسر بخش رفتاری خود گسترش میدن.  این آدما به حد افراطی مو شکاف و اقتصاد گر هستن، طوری که نمی تونن عیوب و اشتباهات یا شکستای خود رو در جنبه های جور واجور زندگی قبول کنه.

  ۲- کمال گرایی دیگه مدار

  بعد مهم دیگه کمال گرایی شامل عقاید و انتظارات در مورد قابلیتای دیگرونه. کمال گرایی دیگه مدار یه بعد بیان فردیه که شامل تمایل داشتن معیارای کمال گرایانه واسه اشخاصیه که واسه فرد اهمیت زیادی دارن. از اونجایی که کمال گرایی دیگه ندار با نبود اعتماد و احساس ویژگی نسبت به بقیه همراه س، این بعد کمال گرایی ممکنه به روابط بین شخصی سخت می رسه.