دانلود پایان نامه:ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات قابل تخریب …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع گرایش : سیستم های اقتصادی و اجتماعی عنوان : ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات …

دانلود پایان نامه ارشد:ارایه مدلی جدید برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته …

  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : ارایه مدلی جدید برای مساله مکان یابی-تخصیص پیوسته  فازی

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با تحلیل …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : مطالعه رفتار کاربر در شبکه های اجتماعی با تحلیل نقشه های مفهومی فازی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:انتخاب سبد سرمایه با استفاده از ماشین …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع گرایش :مهندسی مالی عنوان : انتخاب سبد سرمایه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و خوشه …