پایان نامه بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC  در شرکت …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات کرمانشاهگروه مدیریت اجراییپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ( M.A )گرایش استراتژیک  عنوان:بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC  در شرکت پاکشو   سال تحصیلی: 1392  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

پایان نامه بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداریمرکز بهشهرپایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته حسابداری  بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی فروردین ماه 1394(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی […]

پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پردیس بین المللی ارس شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم ERP در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته  MBA اسفند 1392  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن […]

پایان نامه تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده تهران غربپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته  مدیریت بازرگانیگروه بین المللعنوان پایان نامه :تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)   تیر 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن […]

پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  پردیس بین المللی ارسعنوانشناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم ERP در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعاتاسفند 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام […]

پایان نامه تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی       گرایش: بین الملل   عنوان :تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرود  زمستان 1393 (در […]

پایان نامه تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه پیام نور دانشکده تهران غربپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته  مدیریت بازرگانیگروه بین المللعنوان پایان نامه :تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)تیر 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی […]

پایان نامه تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی       گرایش: بین الملل عنوان :تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرودزمستان 1393 (در […]