پایان نامه بررسی  اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات شاهروددانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش : “بالینی”عنوان :بررسی  اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی کارکنان شرکت بهینه سازی مصرف سوختتابستان 1394 […]

پایان نامه مقایسه پیامدهای درمانگری پردازش شناختی و طرحواره درمانی بر …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  رساله (ph.D.) برای دریافت مدرک دکتری تخصصیرشته روان­شناسی عمومیگروه روان­شناسیعنوان رساله:مقایسه پیامدهای درمانگری پردازش شناختی و طرحواره درمانی بر متغیرهای زیست شناختی و روانشناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمنشهریور 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

پایان نامه نقش واسطه ای نظم جویی شناختی  هیجان در رابطه …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه خوارزمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینینقش واسطه ای نظم جویی شناختی  هیجان در رابطه با استرس و اضطراب  با سلامت روان زنان متأهل1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی […]

پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک و بازی‌درمانی …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیپایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینیمقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک و بازی درمانی کودک محور در علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان دبستانی و خودکارآمدی والدینتابستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری وآرام سازی عضلانی در …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه علوم وتحقیقات کرمانشاه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عنوان  مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری وآرام سازی عضلانی در کاهش اضطراب تابستان1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن […]

پایان نامه ساخت یک برنامه رایانه‌ای توان‌بخشی شناختی و بررسی تأثیر …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه پیام نوردانشکده علوم انسانیرساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D)رشته روانشناسیگروه روانشناسی و علوم تربیتیساخت یک برنامه رایانه ای توان بخشی شناختی و بررسی تأثیر آن بر بهبود عملکرد حافظه بیماران آسیب مغزی تروماتیکتیرماه 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگا ه آزاد اسلامی عنوان:تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام […]

پایان نامه پیش بینی بهزیستی روانشناختی افراد براساس کیفیت زندگی و …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی عنوان :پیش بینی بهزیستی روانشناختی افراد براساس کیفیت زندگی و مهارتهای مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد تابستان 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه بهزیستی روانشناختی و نگرانی تصویر بدنی قبل و بعد …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامیواحد شیرازپایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)رشته و گرایش:روانشناسی بالینیعنوان:بهزیستی روانشناختی و نگرانی تصویر بدنی قبل و بعد از جراحی پلاستیکشهریورماه 94 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه […]

پایا نامه بررسی رابطه خنده درمانی یوگایی و سلامت روان دختران …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساردانشکده علوم تربیتی  پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشدM.A   روانشناسی- گرایش عمومیعنوان: بررسی رابطه خنده درمانی یوگایی و سلامت روان دختران و پسران جوان  بین 18ـ 40 سالشهریور1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود […]