پایان نامه های سری هفدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

۲-۲-۷- تئوری های سازمانی همکاری محور وتعارض محور:تعارض و همکاری به اعتقاد مورگان دو پیش فرض متفاوت داشته که تئوری های  سازمان بر اساس آنها شکل گرفته است . یک پیش فرض همکاری در سازمانها را ضروری و یا حداقل هدف مطلوب میداند و تعارض را که همکاری در سازمانها را مخدوش کند، پدیده ای مضر و […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۱۹

از ضروریات مهم برای فردی که قصد برنامهریزی در مورد رسانه را دارد، داشتن ذهنی باز و فعال است زیرا باید بتواند در میان رسانههای مختلف بهترین رسانه یا رسانهها را جهت کار تبلیغاتی خود انتخاب کند(محمدیان، ۱۳۸۲).برنامهریزی در مورد رسانه شامل یکسری تصمیمات است که یک آژانس تبلیغاتی باید به منظور انتخاب و استفاده […]

پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۳

۲- ضرورت و اهمیت تحقیقبا توجه به رشد تکنولوژی و تولید انبوه کالا، برنامهریزی برای موفقیت در بازار یکی از حساسترین و مهمترین مباحث تجاری محسوب میشود. شرایط رقابتی بازار اهمیت این موضوع را بیشتر برجسته کرده است، بنابراین توجه به تبلیغات به عنوان یکی از ارکان بازاریابی بسیار مهم جلوه میکند.امروزه همبستگی تبلیغات و […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته …

از دیدگاه بعد اجتماعی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، تغییر در وضعیت سلامت فرد می تواند منجر به اختلال در تعامل اجتماعی وی گردد. دو بعد ابتدایی تعامل اجتماعی که در سلامت و بیماری مطرح هستند شامل تعامل اجتماعی و حمایت اجتماعی هستند. تعامل اجتماعی به وجود و یا کیفیت ارتباط اجتماعی اشاره می کند. […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

پیش فرض های پژوهش:بیماری مرحله ی پایانی کلیه یک بیماری مزمن محدود کننده است که بر بسیاری از جنبه های زندگی بیماران تاثیر منفی می گذارد(۵۸).شیوع بیماری ESRD نیازمند همودیالیز در جهان رو به افزایش است(۲۳).کیفیت زندگی بیماران نیازمند دیالیز نه تنها نسبت به جمعیت عمومی(۱۶، ۱۷)، بلکه بطور نگران کننده ای نسبت به سایر […]

پایان نامه های سری دوازدهم

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش ‌های اسلامی کارکنان دانشگاه …

الگوبرداری از تمدن مهدوی و سامان‌دهی و شبیه‌سازی رویکردهاآموزه مهدویت و ایجاد هویت غایی برای تحولات سیاسی و اجتماعیآموزه مهدویت و بسیج اراده‌های عمومی و ایجاد نوعی انتظار فعالآموزه مهدویت و معنا بخشی به حیات جمعی در تاریخ( واسعی و عرفان، ۱۳۹۳)بخش چهارم: عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ اسلامیتعهد کاریتعهد کاری به سازمان، نه به […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

از میزان نقدشوندگی سرمایه‌گذاری خود قبلاً آگاهی کسب کنید.از نحوه‌ی سرمایه‌گذاری (پرداخت پول) و نحوه‌ی دریافت عایدی و منافع آن آگاه باشید.از راهنمایی مشاوران، آگاهان و خبرگان مرتبط غفلت نکنید(فنائی و گلستانی،۱۳۹۲).۲-۵) بخش چهارم : پیشینه تحقیق۲-۵-۱) پیشینه تحقیقات داخلیخنیفر و همکاران در سال ۱۳۸۸ تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و […]

پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها- قسمت …

سود به عنوان معیاری برای ارزیابی کارآیی مدیریت و ابزاری برای سنجش موفّقیّت یا شکست برنامه های شرکت است.سود به عنوان یکی از شاخص های مهم در برنامه ریزی عملیات آتی واحد تجاری بکار می رود.سود مبنایی جهت تشخیص مالیات و توزیع درباره ثروت میان اشخاص است.سود رهنمایی برای سیاست تقسیم سود و تداوم مؤسسه […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها- قسمت ۵

پایین بودن توان رقابتی بنگاه ها، وجود پیچیدگی در قیمت های عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی)، فرسودگی برخی از تجهیزات، ماشین آلات و امکانات سرمایه ای، پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله زیاد با سطح جهانی، کُند بودن فرایند خصوصی سازی و وجود انحصارات، تعداد زیاد طرح های عمرانی نیمه تمام […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها- قسمت …

نسبت بازده داراییها از طریق رابطه زیر محاسبه می شود و به واسطه تحلیل دوپونت امکان تجزیه آن به شکل زیر وجود دارد (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۴) بازده داراییها: ROAسود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره ای از زمان است. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به کار […]