پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

برای استفاده از این ابزار می‌توانید از قبل آغاز جلسه مذاکره با جمع‌آوری اطلاعاتی از نیازهای خود و مخاطب کار را شروع کنید. می‌توانید گام‌های زیر را برداشت:گام ۱- موقعیت خود را از منافع تان جدا کنید. ممکن است موقعیت شغلی شما بر منافع شما تاثیر بگذارد. به همین دلیل لازم است منافع خود را از […]

پایان نامه های سری هفدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ …

۱-۷ ضرر جسمانی: مصونیت جسمانی شهروندان از هرگونه تعرض در اصل ۲۲ قانون اساسی تضمین گردیده است.[۶] وطبیعی است که در صورت ورود خسارتی به تمامیت جسمانی افراد،‌ عامل آن مکلّف به جبران شود،‌ لطمه به تمامیّت جسمانی ممکن است به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت و یا مرگ […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل …

نام و همکاران کیفیت ادراکی را به نوع کالا یا خدمت و ویژگی های شخصی مشتریان وابسته می دانند، همچنین مشتریان ارزش های متفاوتی را در مراحل خرید خدمت یا درحین و بعد از مصرف ادراک می کنند (.(Num & et al, 2011,p.1010 مک دوگل و لوسگو[۲۴] ارزش ادراکی را بصورت مزایایی که مشتریان معتقدند مازاد […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۱

۳-اینترنت می تواند در اشاعه ارزش های دموکراتیک از قبیل مشارکت، آزادی بیان، تساهل، عدالت و غیره تأثیر گذار باشد. گسترش این ارزش ها می تواند بستر و محیط همدلانه برای جنبش های اجتماعی و شبکه های حمایتی بین المللی ایجاد کرده و مشارکت سیاسی را در سطح جهانی گسترش دهد. شواهد نشان می دهد […]

پایان نامه های سری هفدهم

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۲

– نتایج تحقیقات دانشگاه استنفورد بیانگر ان بود که کاربران اینترنت ،زمان کمتری را برای گذران با دوستان و اعضای خانواده، خرید از فروشگاه ها،مطالعه روزنامه و تماشای تلویزیون صرف می کردند.(castells,2001,p124)– تحقیقات تجربی کراوت در سال های اخیر ، مورد استناد اکثر پژوهشگران این حوزه بوده است.وی می گوید مطابق یافته هایش ارتباطات میان […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۳

برای تعریف شبکه‌های اجتماعی که در اینجا منظور شبکه‌های اجتماعی مجازی است؛ ابتدا باید به تعریف مفاهیم شبکه، و اینترنت پرداخت، چون از یک‌سو شبکه، نقش بنیادی در توصیف جامعه در عصر اطلاعات ایفا می‌کند و از سوی دیگر، شبکه‌های اجتماعی مجازی، صورت‌های تکامل یافته‌ی اینترنت است که از درون آن پدیدار شده‌است. ” شبکه […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با …

موضوع پژوهش:بررسی تأثیر تبیلغات بر اساس مدل آیدا بر سرسختی روان شناختی و تاب آوریدر مشتریان شرکت نوشین مقدمه:هر شرکت و یا نهادی که کار تولیدی انجام می دهد، برای آنکه بتواند به صورتی پایا به کار خود ادامه دهد، باید بتواند محصولات خویش را به فروش برساند. فروش محصول نیازمند آن است که مشتری محصول […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی …

هدف اصلی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی و تاب آوری در مشتریان شرکت نوشین می باشد.۱-۶-۲- هدف فرعی:هدف فرعی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید) بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان […]

پایان نامه های سری دوازدهم

منابع مقالات علمی : بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا …

تاب آوری به عنوان یکی از  سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک، ۲۰۰۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲).ورنر و اسمیت (۱۹۹۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). تاب آوری را « ساز و کار ذاتی خود اصلاح گری انسان»  می دانند .  افزون بر آن بر […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به …

نتایج حاصل از این پژوهش برای پزشکان نیز در ارتباط با تاثیر ˜کیفیت زندگی در درمان و تاثیرات درمانها بر کیفیت زندگی بیماران حائز اهمیت خواهد بود. پزشکان درمی یابند که چگونه می توان علاوه بر نتایج حاصل از درمان به نتایج بهتری در زمینه ی بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز دست یافت. زیرا […]