پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۰

در تحقیقی که در دانشگاه علامه در ارتباط با دینداری در شبکه های اجتماعی انجام شده است؛دینداری موجود در شبکه‌های اجتماعی را می‌توان حول دو محور کلی شریعت‌گرایی و محور پیامدگرایی دسته‌بندی کرد.محور شریعت گرایی اشاره به میزان توجه و پایبندی دینداران به عمل به سنت و شرایع دینی دارد بر این اساس در دو […]

پایان نامه های سری هفدهم

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۲

– نتایج تحقیقات دانشگاه استنفورد بیانگر ان بود که کاربران اینترنت ،زمان کمتری را برای گذران با دوستان و اعضای خانواده، خرید از فروشگاه ها،مطالعه روزنامه و تماشای تلویزیون صرف می کردند.(castells,2001,p124)– تحقیقات تجربی کراوت در سال های اخیر ، مورد استناد اکثر پژوهشگران این حوزه بوده است.وی می گوید مطابق یافته هایش ارتباطات میان […]

پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۲

شبکه های اجتماعی رسانه های دهه اخیر و تحول یافته در بستر وب و در خدمت مخاطبان و کاربران هستند که شرایط بسیار پویا و کاملی را برای استفاده کاربران از این رسانه ها فراهم کرده اند.شبکه های اجتماعی گرچه در ویژکی رسانه بودن با رسانه های سنتی مشترک هستند ولی کاربردها و کارکردهای آن […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۳

برای تعریف شبکه‌های اجتماعی که در اینجا منظور شبکه‌های اجتماعی مجازی است؛ ابتدا باید به تعریف مفاهیم شبکه، و اینترنت پرداخت، چون از یک‌سو شبکه، نقش بنیادی در توصیف جامعه در عصر اطلاعات ایفا می‌کند و از سوی دیگر، شبکه‌های اجتماعی مجازی، صورت‌های تکامل یافته‌ی اینترنت است که از درون آن پدیدار شده‌است. ” شبکه […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

آموختن از دیگرانسازمان های یاد گیرنده همواره فرایند ها و روش های خود را در سازمان خود و در سازمان های دیگر ترازیابی می کنند. اگر سازمان به طور منظم کار و روش های خود را بازنگری کنند این فعالیت تسهیل خواهد شد . ترازیابی وسیله پر قدرتی برای تأمین دانش است و اگر به […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

الف) تعریف مفهومی:فرایند کامل و سیستماتیک هماهنگی فعالیت های کسب و کار، ایجاد، ذخیره، مشارکت، نشر و توسعه و گسترش دانش درکل سازمان که توسط افراد و گروه ها و در راستای اهداف اصلی سازمان صورت می گیرد (راستوگی، ۲۰۰۰).ب) تعریف عملیاتی:متغیری است که در قالب پرسش نامه و براساس ابعاد زیر سنجیده می شود:کسب […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش – بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۶

خلق محیطی خلاقابعاد تعهدابراز تعهد مدیریت ارشدتغییرات اساسی در طراحی مجدد فرایند کارتغییر در قوانین و مقررات کار توسعه شرح شغلهای جدید کار برقراری ساعات کارتغییر در محیط کاردر گیر کردن اتحادیه های کارکنانابعاد در گیری اتحادیه های کارکنانابعاد بهره گیری از گروه های کارکنانبهره گیری از گروه های کارکنان در جهت اجرای ماموریت سازمانکارکنان […]