تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

آموختن از دیگرانسازمان های یاد گیرنده همواره فرایند ها و روش های خود را در سازمان خود و در سازمان های دیگر ترازیابی می کنند. اگر سازمان به طور منظم کار و روش های خود را بازنگری کنند این فعالیت تسهیل خواهد شد . ترازیابی وسیله پر قدرتی برای تأمین دانش است و اگر به […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

نشر کردن:عقدیه ای که گسترش یافته مجدداً از آشکار به نهفته تبدیل می شود.این عقیده اکنون ابراز و آشکار شده و به اشخاص بیشتری انتقال داده شده است. عقیده مزبور مرتبا ترکیب می شود تا از عقاید بزرگ تر جلوگیری کند.اینک مدل سیستمی مدیریت دانش مایکل مارکوارت بررسی می شود:در مدل سیستمی مزبور زیر سیستم […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد (گاروین، ۱۹۹۳: ۸۰).مایکل جی مارکوارت نیز در سال ۱۹۹۵ تعریف نسبتاً جامعی را ارائه نموده است به نظر وی سازمان یادگیرنده سازمانی است که با […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با استفاده ازتکنیک‌های MADM- قسمت ۲

پژوهش حاضر به لحاظ قلمرو زمانی، فرا زمانی محسوب گشته لاکن داده‌های پرسشنامه در محدوده‌ زمانی از مهر ماه سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد. ۱-۹: شرح واژه‌های کلیدی پژوهش زنجیره‌تامین: شامل دو یا چند سازمان است که بطور قانونی از یکدیگر جدا بوده و توسطجریان‌های مواد، مالی و اطلاعات به هم مرتبط هستند و […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۱۹

نفس توی سینه ام حبس میشود… آخر چرا امشب امیر مرا این قدر میترساند؟»۳- سینا:سینا در دانشگاه تدریس میکند. فردی است خوش مشرب و خوش زبان. افراد زیادی با او تــماس میگیرند و با او صحبت میکنند و زن از این موضوع نگران است که ممکن است آن ور خط یک خانم باشد یا از […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش – بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت …

جدول ۴-۲۴٫آزمون شفه برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گروه کنترل آزمون فرضیه اصلی اول….. …..۸۹جدول ۴-۲۵٫آزمون شفه برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گروه کنترل آزمون فرضیه اصلی دوم ..۸۹فهرست نمودارهانمودار ۴-۱: نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب گروه آزمایش و کنترل …………۷۸چکیدههدف این پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۲۰

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگی های خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش – بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۶

خلق محیطی خلاقابعاد تعهدابراز تعهد مدیریت ارشدتغییرات اساسی در طراحی مجدد فرایند کارتغییر در قوانین و مقررات کار توسعه شرح شغلهای جدید کار برقراری ساعات کارتغییر در محیط کاردر گیر کردن اتحادیه های کارکنانابعاد در گیری اتحادیه های کارکنانابعاد بهره گیری از گروه های کارکنانبهره گیری از گروه های کارکنان در جهت اجرای ماموریت سازمانکارکنان […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۹

۲-۱-۴-۴- راهکار چهارم: ترویج نوآوری و مسئولیتپذیریمدیر با ترویج وسیع نوآوری و مسئولیت پذیری در میان کارکنان، می تواند به توانمند سازی اعضا سازمان کمک نماید.۲-۱-۴-۵- راهکار پنجم: «پیروزیهای اولیه» موفق ساختنبسیاری از مدیران مورد بررسی در این تحقیق، اذعان داشتند که آنها تغییرات سازمانی را از یک واحد یا پروژه آغاز نموده اند و […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران- …

اسرائیل به کشورهایی چون آذربایجان اعلام کرد که به دلیل داشتن روابط سیاسی و اقتصادی مناسب با ایلات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا توانایی آن را دارد که زمینه‌های حضور کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را در بازارهای جهانی فراهم آورد. (Eurasianet.org, 1390)روشن است که اسرائیل با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی وخارجی توانسته حضور […]