تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد (گاروین، ۱۹۹۳: ۸۰).مایکل جی مارکوارت نیز در سال ۱۹۹۵ تعریف نسبتاً جامعی را ارائه نموده است به نظر وی سازمان یادگیرنده سازمانی است که با […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۱۷

میگویم: بگذار همیشه با هم دوست باشیم، بدون شرمندگی یا سرافکندگی…منصور سرش را میچرخاند آن طرف و چند لحظهای به جایی خیره میشود، وقتی دوباره سرش را میچرخاند این طرف، به نظر میآید توی چشمهایش یک چیزی است که مثلا بهش میگویند اشک…میگوید با دلم چه کار کنم، با دلم؟میگویم: کار ما دیگر کار دل […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- قسمت …

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[۸] از مشخصات بارز اختلال سلوک در کودکان از پرخاشگری و ناسازگاری در روابط بین فردی نام می برد که مشکلات رفتاری بین فردی، رفتاری و هیجانی مختلفی را برای این کودکان و خانواده های آنان ایجاد می کند. روانشناسان اجتماعی پرخاشگری را به صورت آسیب رساندن عمدی به دیگران و […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره …

۳٫تجربه و تماس مستقیم با مطالب درسی : سعی نمایید تا دانش آموزان آنچه را که می خواهند یادبگیرند با آن تماس پیدا نموده و تجربه مستقیم و عملی داشته باشند .۴٫اهداف آموزشی مورد انتظار از دانش آموزان را در آغاز درس برای آنها بازگو نمایید . اهداف باید روشن و متناسب با توانایی دانش […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش – بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت …

جدول ۴-۲۴٫آزمون شفه برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گروه کنترل آزمون فرضیه اصلی اول….. …..۸۹جدول ۴-۲۵٫آزمون شفه برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گروه کنترل آزمون فرضیه اصلی دوم ..۸۹فهرست نمودارهانمودار ۴-۱: نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب گروه آزمایش و کنترل …………۷۸چکیدههدف این پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۷

– رویکرد نیل به هدف در عمل:در صورت معتبر بودن پیش فرض های فوق مدیران چگونه خواهند توانست رویکرد نیل به هدف را عملی سازند. تصمیم گیرندگان کلیدی می توانند اهداف سازمان را بیان کرده و مشخص سازند. به محض تعیین اهداف، ضروری است ابزار سنجش تحقق این اهداف نیز تدارک دیده شوند تا چگونگی […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۹

۲-۱-۴-۴- راهکار چهارم: ترویج نوآوری و مسئولیتپذیریمدیر با ترویج وسیع نوآوری و مسئولیت پذیری در میان کارکنان، می تواند به توانمند سازی اعضا سازمان کمک نماید.۲-۱-۴-۵- راهکار پنجم: «پیروزیهای اولیه» موفق ساختنبسیاری از مدیران مورد بررسی در این تحقیق، اذعان داشتند که آنها تغییرات سازمانی را از یک واحد یا پروژه آغاز نموده اند و […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق دانشگاهی – روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران- قسمت …

در این قسمت برای توضیح نظریه نئو رئالیسم ابتدا بهتر است پیشینه‌ای از آن ارائه گردد.نظریه نئورئالیسم شاخه‌ای برگرفته از رئالیسم می‌باشد؛ بنابراین برای درک بهتر آن به توضیح مختصری از رئالیسم پرداخته می‌شود. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. ۳-۲٫ ابعاد امنیت امنیت دارای دو بعد داخلی و خارجی است که […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران- قسمت …

مقاله‌ای توسط رسول افضلی، مصطفی رشیدی، افشین متقی به نام تحلیل ساختار ژئوپولیتیکی حاکم بر روابط دو جانبۀ ایران و جمهوری‌آذربایجان از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ با رویکرد جغرافیای بر‌ساخت گرایی نوشته شده؛ اشاره شده با وجود ظرفیت‌های فراوان برای افزایش همکاری سطح روابط پایین بوده است. (رسول افضلی ودیگران، ۱۳۹۱)مقالۀ چگونگی تغییر روابط امنیتی شدۀ ایران […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره …

۶-عجم و همکاران(۱۳۹۱)در پژوهشی با عنوان«نقش راهبرد های خود تنظیمی، مهارت های رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنا نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد ترکیبی» به این نتیجه رسیدند که بین راهبردهای خود یادگیری زنان و مردان تفاوت وجود نداشته است و دانشجویان دید گاه موافقی نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان […]