پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

SLF.G5 ۳٫۳۴۰۴ .۹۸۸۵۰ .۹۷۷ ۵) شرکت پخش رازیبیانیه رسالت شرکت پخش رازیما در شرکت پخش رازی، در زمینه تأمین و توزیع داروهای انسانی و کالاهای پزشکی فعالیت نموده و نقش مهمی را در تأمین داروها و کالاهای پزشکی مورد نیاز کشور جمهوری اسلامی ایران ایفاء می کنیم و در این راستا مأموریت های زیر را […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

شخصیت برند اشتیاق و هیجان صلاحیت صداقت کمال قوت و استحکام ویژگی شخصیت برون گرایی سازگاری باوجدان روان رنجوری آزادی وفاداری برند وفاداری نگرشی وفاداری رفتاری شکل۲-۲) ساختار ادراکی وفاداری (.(Yi Lin, 2010, p.8۲-۸) چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندی، اعتماد و وفاداریاز مفاهیم بسیار مهمی که در زمینه وفاداری به برند فوق العاده حائز اهمیت […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به …

جدول ۴ – ۷) نتایج آزمون مدل به تفکیک زن و مرد ۷۶جدول ۵ – ۱) توصیف متغیرهای تحقیق ۷۹جدول ۵ – ۲) نتایج آزمون مدل به تفکیک زن و مرد ۸۰عنوان صفحهنمودار ۴ – ۱) میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان ۶۷نمودار ۴ – ۲) میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۸نمودار ۴ – ۳) میله ای متغیر […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر جنسیت- …

به دلیل افزایش شدت رقابت ، استراتژی شرکت ها از تمرکز صرف بر جذب مشتریان جدید ، به تمرکز بر تامین امنیت و بهبود وفاداری مشتری ، تغییر پیدا کرده است .وقتی مشتریان به فراورده ها و خدمات یک شرکت علاقه مند می شوند ، به تبع این موضوع ، نه تنها حجم خریدشان را […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

شخصیت برند بر وفاداری مشتریان تاثیر دارد. تجانس (سازگاری با خود) بر وفاداری مشتریان تاثیر دارد. جنسیت تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان را تعدیل می کند. جنسیت تاثیر تجانس (سازگاری با خود) بر وفاداری مشتریان را تعدیل می کند. ۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیقتعرف مفهومی متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشد: […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل …

۲-۳) وفاداری مشتریان به نام تجاریتمرکز بر برند بر عکس تمرکز بر بازار یک نگرش داخل به خارج است که برند رایک مرکز فعالیت برای سازمان واستراتژی آن میبیند (امیرخانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۳۹). وفاداری به نام تجاری منعکس کننده مطلوبیت کارکردی محصولات و خدمات می باشد. چالش اصلی در تحقیقی بر روی وفاداری نام […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

از میزان نقدشوندگی سرمایه‌گذاری خود قبلاً آگاهی کسب کنید.از نحوه‌ی سرمایه‌گذاری (پرداخت پول) و نحوه‌ی دریافت عایدی و منافع آن آگاه باشید.از راهنمایی مشاوران، آگاهان و خبرگان مرتبط غفلت نکنید(فنائی و گلستانی،۱۳۹۲).۲-۵) بخش چهارم : پیشینه تحقیق۲-۵-۱) پیشینه تحقیقات داخلیخنیفر و همکاران در سال ۱۳۸۸ تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و […]

پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت …

باسوکی[۴۱] در سال ۲۰۱۲ در تحقیق خود به بررسی اعتماد و تاثیر آن بر بهره وری و عملکرد مالی پرداختند. این تحقیق به بررسی تاثیر بهره وری از ارزش افزوده توسط اجزای اصلی منابع شرکت (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، و سرمایه ساختاری (نسبت به سودآوری مالی) که نشان دهنده بازگشت دارایی ها و بازده حقوق صاحبان […]

پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها- قسمت …

سود به عنوان معیاری برای ارزیابی کارآیی مدیریت و ابزاری برای سنجش موفّقیّت یا شکست برنامه های شرکت است.سود به عنوان یکی از شاخص های مهم در برنامه ریزی عملیات آتی واحد تجاری بکار می رود.سود مبنایی جهت تشخیص مالیات و توزیع درباره ثروت میان اشخاص است.سود رهنمایی برای سیاست تقسیم سود و تداوم مؤسسه […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

تقویت اعتماد ، عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقا بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند. بنابراین، شناخت اثرات انواع مختلف اعتماد سازمانی ، برای بسیاری از مدیرانی که در جستجوی افزایش اثربخشی هستند، مفید بوده است. یکی از مبانی اصلی اقدامات مدیریتی در عصر حاضر ، ایجاد اعتماد میان کارکنان […]