پایان نامه های سری هفدهم

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۴

کندی (۱۹۹۷) معتقد است، توانایی رسانه در انتقال اطلاعات می‌تواندف فرایند تصمیم سازی در خصوص انتخاب یک رسانه از میان همه‌ی رسانه‌ها برای برقراری ارتباط را توضیح دهد. به عنوان مثال تلویزیون و اینترنت به سبب ویژگی بصری‌شان توانایی انتقال اطلاعات بیشتری را نسبت به رادیو دارند. (Newberry)این نظریه مستقیماً پیشنهاد نمی‌دهد که کدام رسانه‌ها […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۱

۳-اینترنت می تواند در اشاعه ارزش های دموکراتیک از قبیل مشارکت، آزادی بیان، تساهل، عدالت و غیره تأثیر گذار باشد. گسترش این ارزش ها می تواند بستر و محیط همدلانه برای جنبش های اجتماعی و شبکه های حمایتی بین المللی ایجاد کرده و مشارکت سیاسی را در سطح جهانی گسترش دهد. شواهد نشان می دهد […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۰

در تحقیقی که در دانشگاه علامه در ارتباط با دینداری در شبکه های اجتماعی انجام شده است؛دینداری موجود در شبکه‌های اجتماعی را می‌توان حول دو محور کلی شریعت‌گرایی و محور پیامدگرایی دسته‌بندی کرد.محور شریعت گرایی اشاره به میزان توجه و پایبندی دینداران به عمل به سنت و شرایع دینی دارد بر این اساس در دو […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۸

وجود رابطه میان فضای سایبرنتیک و تضعیف هویت خانوادگی مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. وجود رابطه میان فضای سایبرنتیک و تضعیف هویت همالان مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. وجود رابطه میان فضای سایبرنتیک و تضعیف هویت ملی مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. به‌نظر می‌رسد تجربه‌ی فضای سایبرنتیک نه تنها تجربه‌ای منحصر به فرد در خانواده محسوب نمی‌شود، بلکه […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۳

برای تعریف شبکه‌های اجتماعی که در اینجا منظور شبکه‌های اجتماعی مجازی است؛ ابتدا باید به تعریف مفاهیم شبکه، و اینترنت پرداخت، چون از یک‌سو شبکه، نقش بنیادی در توصیف جامعه در عصر اطلاعات ایفا می‌کند و از سوی دیگر، شبکه‌های اجتماعی مجازی، صورت‌های تکامل یافته‌ی اینترنت است که از درون آن پدیدار شده‌است. ” شبکه […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی ‌رابطه فضای ‌مجازی و عام گرایی‌ کاربران ‌اینترنت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی …

نتایج ارائه‌شده در فصل چهارم نشان می‌دهد که بیشتر فرض‌های تحقیق معتبر بوده‌اند و فضای مجازی در میان‌مدت و بلندمدت بر عام‌گراتر شدن پرسش‌شوندگان اثر گذاشته است؛ گرچه جامعه آماری به طور کلی خیلی بیش از آنکه عام‌گرا باشد خاص‌گراست. در این پژوهش نقش سابقه و میزان حضور در فضای مجازی بیش از سایر متغیرها […]

پایان نامه های سری دوازدهم

علمی : بررسی ‌رابطه فضای ‌مجازی و عام گرایی‌ کاربران ‌اینترنت در سازمان اسناد و …

خاص‌گرایی زیاد ۱۰۴ ۵۰٫۸ ۵۰٫۸ خاص‌گرایی متوسط ۶۹ ۳۳٫۶ ۸۴٫۴ خاص‌گرایی کم ۳۲ ۱۵٫۶ ۱۰۰ جمع تعداد ۲۰۵ ۱۰۰ _ نما: خاص‌گرایی زیاد (ردیف ۱) یافته‌های جدول ۱۲-۴ نشان می‌دهد که جامعه آماری این تحقیق بر اساس گویه‌هایی که برای سنجش خاص‌گرایی و عام‌گرایی طراحی شده، جامعه‌ای خاص‌گرا به شمار می‌رود. به طوری که تنها […]

پایان نامه های سری دوازدهم

متن کامل – بررسی ‌رابطه فضای ‌مجازی و عام گرایی‌ کاربران ‌اینترنت در سازمان اسناد …

مشارکت و فعالیت در فضای مجازی ۵۴ـ آیا وب‌سایت شخصی دارید؟ بلی(۱) خیر(۲) ۵۵ـ آیا وبلاگ دارید؟ بلی(۱) خیر(۲) ۵۶ـ آیا ای‌میل شخصی دارید؟ بلی(۱) خیر(۲) ۵۷ـ آیا در تولید محتوای وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها مشارکت می‌کنید؟ بلی(۱) خیر(۲) ۵۸ـ آیا عضو شبکه‌های اجتماعی هستید؟ بلی(۱) خیر(۲) ۳٫۳٫۵٫ جامعه آماریجامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان اسناد […]

پایان نامه های سری دوازدهم

دسترسی متن کامل – بررسی ‌رابطه فضای ‌مجازی و عام گرایی‌ کاربران ‌اینترنت در سازمان اسناد و کتابخانه …

به این‌گونه، تفسیر و کنار هم گذاردن تفاسیر بی‌پایانی از روایت‌های افراد مختلف به تنها منبعی که ــ احتمالاً ــ ما را به واقعیت نزدیک می‌کند تبدیل می‌شود. خود این تفسیر که در هرمنوتیک مورد بحث قرار می‌گیرد، دارای ساختاری شبکه‌ای است: هیچ تفسیری از دیگری برتر یا فروتر نیست؛ تا بی‌نهایت می‌توان تفاسیر مختلف […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی ‌رابطه فضای ‌مجازی و عام گرایی‌ کاربران ‌اینترنت در سازمان اسناد و …

۹ محلی‌گرایی ملی‌گرایی جهان‌گرایی گل‌محمدی ۱۰ ذات‌باوری نسبیت‌باوری ناباوری گل‌محمدی بر این فهرست موارد بسیاری می‌توان افزود که در حوصله این پایان‌نامه نمی‌گنجد. بنابراین، به همین ده مورد بسنده می‌شود و قبل از آنکه مفاهیم مقایسه‌ای فوق در تنظیم گویه‌های پرسشنامه به کار گرفته شود، درباره هر یک از آنها با استناد به منابع مطالعه‌شده […]