پایان نامه های سری هفدهم

دسترسی متن کامل – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۶

ظاهر و محیط فروشگاه قابلیت نگهداری و ذخیره آسان ۲-۱-۲-۳-۲) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی:علاوه بر عوامل خارجی عوامل داخلی تأثیر زیادی بر تمایل به خرید آنی را دارند. این عوامل حول خصوصیت شخصیت مصرفکننده و فرهنگ وی میچرخند. بنابراین تمرکز اصلی بر فرد است نه محیط بیرونی (داوندیال، ۲۰۰۹: ۲۳). هیجانات، احساسات، لذت جویی […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

۲-۱۲) نظریه های مربوط به ویژگی های شخصیتینظریه ویژگی های شخصیت یکی از مهم ترین محدوده های نظری در مطالعه شخصیت است. بر اساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات و صفات گسترده ای ترکیب یافته است. برای مثال در نظر بگیرید که خودتان چگونه شخصیت یک دوست نزدیکتان را توصیف می کنید. به احتمال […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۱۷

صنعت خودرو: شرکت ایران خودرو با سهم ۶۲ درصد از کل تولید کشور مقام نخست و پس از آن سایپا با سهمی معادل ۳۱ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.صنعت سیمان: در این بخش بخش خصوصی سرمایه گذار در صنعت سیمان در حدود ۷ درصد و بخش دولتی ۹۳ درصد سهم بازار را دارا می […]

پایان نامه های سری هفدهم

سامانه پژوهشی – طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۴

قلمرو مکانی این تحقیق تهران بزرگ و شامل مناطق ۳-۲-۱ میباشد.ج) قلمرو موضوعیموضوع این پژوهش درقلمرو دانش بازاریابی و مدیریت تبلیغات است و بطور اخص بررسی چگونگی طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت را بررسی میکند.در زمینه تبلیغات میتوان جنبههای زیر را مورد مطالعه قرار داد:– تحقیق در مورد محتویات تبلیغ– تحقیق در مورد وسیله یاکانال […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، …

«نه بابا. فرداش همسایه‌ها گفتن بو میآد. بوی لاش مرده. یکی گفت حتما سگی چیزی مرده. یکی گفت بوی آشغاله. مونم گفتم چند روزیه ننه عبد پیداش نیست.»کامل حرصش گرفت: «یعنی اگه همسایه‌ها از بوش نمی فهمیدن، تو نمی‌گفتی؟»«نه، به مو چه؟ که چی بشه؟»«که خاکش کنن اقلا.»لویی از کامل نگاه می‌دزدید. «فکر کردم خاک […]

پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، …

شخصیت فرعی نمونه:پروانه (معلم کامل)، همسرش نصرت، زحل، قدم خیر و … از جمله شخصیت‌های این گروه هستند. این شخصیت‌ها بیشترین تعامل و برخورد را با شخصیت‌های اصلی دارند. پروانه و همسرش و علی کبابی در کنار فاضل قرار می‌گیرند و باعث تکامل و رشد او می‌شوند. ضمن اینکه به وسیله آن‌ها، شخصیت بهتر و […]

پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق دانشگاهی – بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه ی …

به نظر می‌رسد شخصیت سهراب می‌بایستی بیش از این‌ها نقش ایفا می‌کرد. نویسنده با انتخاب عنوان «در سوگ سهراب» ذهن خواننده را برای شنیدن و یا خواندن داستانی در سوگ پسری رشید و یا حتی کشته شدن او به دست پدرش، آماده می‌کند. اما داستان سهراب در اواخر کتاب و با تعلیق فراوانی که در […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، …

۳-۲-۲-۲ یاوران حرّ۳-۲-۲-۲-۱خلاصهتمام داستان از پنج نامه تشکیل می‌شود. نامه‌ی اول از حامد صالحپرور به سید مهدی حسینی است. صالح پرور در تهران مشغول درس خواندن است و حسینی در جبهه حضور دارد. حامد، سید مهدی را ملامت می‌کند که چرا در اواسط ترم یک پزشکی، به جبهه رفته و تمام درس و کارش را […]

پایان نامه های سری دوازدهم

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش ‌های …

فرهنگ توفیق مدار: در فرهنگ توفیق مدار افراد علاقه‌مند به کارشان هستند و تمایل شخصی نسبت به کاری که انجام می‌دهند رادارند شرکت‌های مشارکتی کوچک و مؤسسات تحقیقاتی غالباً مثال‌های مناسبی برای فرهنگ توفیق مدار هستند. هریسون[۱۳] می‌گوید: بازده واکنش افراد یا انگیزه به خاطر حل مسائلشان است سازمان موفق طلب نیاز به افرادی دارد که […]

پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها- قسمت …

سود به عنوان معیاری برای ارزیابی کارآیی مدیریت و ابزاری برای سنجش موفّقیّت یا شکست برنامه های شرکت است.سود به عنوان یکی از شاخص های مهم در برنامه ریزی عملیات آتی واحد تجاری بکار می رود.سود مبنایی جهت تشخیص مالیات و توزیع درباره ثروت میان اشخاص است.سود رهنمایی برای سیاست تقسیم سود و تداوم مؤسسه […]