تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

نشر کردن:عقدیه ای که گسترش یافته مجدداً از آشکار به نهفته تبدیل می شود.این عقیده اکنون ابراز و آشکار شده و به اشخاص بیشتری انتقال داده شده است. عقیده مزبور مرتبا ترکیب می شود تا از عقاید بزرگ تر جلوگیری کند.اینک مدل سیستمی مدیریت دانش مایکل مارکوارت بررسی می شود:در مدل سیستمی مزبور زیر سیستم […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله علمی با منبع : بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

۲-۹-۳- استراتژیمایکل مارکوارت، ده استراتژی مؤثر را مطرح می کند که می تواند سازمان را جهت تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده به طور سریع و مؤفقیت آمیزی قادر سازند.یادگیری سازمانی را با مؤفقیت سازمانی و فردی هماهنگ کنید.به زغم مارکوارت شاید مهم ترین استراتژی برای ایجاد روحیه و انگیزه در کل سازمان با هدف تبدیل […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

فصل اولکلیات تحقیق۱-۱- مقدمهدر این فصل ابتدا به تشریح بیان مسأله، عناصر سازمان یادگیرنده، ضرورت تحقیق و مدل مفهومی تحقیق، تعاریف و واژه های کلیدی در دو بعد مفهومی و عملیاتی و فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق و اهداف و روش های تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق به طور خلاصه خواهیم پرداخت.۱-۲- […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با استفاده ازتکنیک‌های MADM- قسمت ۷

۲-۲-۱-۶-۳ : مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی[۱۳] فرمول‌بندی مناسب یک مساله تعریف درست تابع هدف و محدودیت‌ها سبب تصمیم‌گیری صحیح توسط تصمیم‌گیرنده می‌شود. مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی مدل‌هایی هستند که در آن ها متغیر‌های تصمیم‌گیری در قالب یک تابع هدف که باید بیشینه در حالت دستیابی به حداکثر سود یا کمینه در حالت دستیابی به کمترین هزینه شود، […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با استفاده ازتکنیک‌های MADM- قسمت ۶

استراتژی ها وفرهنگ سازمانی احساس اعتماد، تمایل وعلاقمندی مدیریت، دورنمای آینده، تناسب استراتژیک، سازگاری میان سطوح و وظایف شرکت های خریدار وتامین کننده ۳ تکنولوژیکی ارزیابی تسهیلات، قابلیت تولید جاری وآینده، قابلیت طراحی تامین کننده، سرعت تامین کننده در بهبود و توسعه ۴ عوامل دیگر سوابق ایمنی تامین کننده، منابع سازمان وبر و همکارانش ]۷۲[ […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

دسترسی متن کامل – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

سیستم نوآوری ملی را به وجود می آورند؛عامل به وجود آورنده روابط متقابل بین صنعت، دولت و مراکز دانشگاهی می باشند؛نوآوری و توسعه انتشار فناوری را افزایش می دهند؛انحصار شرکت های بزرگ و تمرکززدایی را کاهش می دهند؛مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش می دهند؛رقابت در اقتصاد و توسعه کارآیی بازار را افزایش می […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

۲- ۲-۶-۱۷ فقدان نظام حمایتی لازم بعد از تحقیقات:به علت اینکه تجاری سازی فناوری بعداز انجام تحقیقات ، دیگر وظیفه مراکز یا واحدهای تحقیق و توسعه نیست و به لحاظ هزینه های بالا(به مراتب بالاتر ازهزینه تحقیق مانند هزینه طراحی، تولیدآزمایشی، آزمایش و اصلاح)مستلزم سرمایه گذاری بیشتر و حمایتهای بیشتری است ومعمولاً این بخش با […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- …

– اسپنس و همکاران[۱۱۷] (۲۰۱۳) به منظور بررسی اینکه هوش هیجانی و خود یکپارچه سازی پیش بینی کننده مهمی در بهزیستی هیجانی است، ‌پژوهشی را در استرالیا انجام دادند. به این منظور آزمون هوش هیجانی و آزمون خود یکپارچه سازی بر روی ۹۵ دانش آموز توسط میزان پاسخ هایشان برای ۸ تلاش شخصی انجام شد. وی […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- قسمت …

۲-۲۷-۳- نظریه واکنش به رویدادهای آزاردهندهبه زمانی فکر کنید که اعمال پرخاشگرانه ای از شما سر زده است. آیا به یاد می آورید که آن موقع چه احساسی داشتید؟ آیا احساس پریشانی خاطر، ناآرامی و آشفتگی نکرده اید؟ در این موقعیت ها احتمالاً بعضی از اثرات منفی را تجربه کرده اید که موجب شده است […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل – رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- قسمت ۱۷

والدین کودک پرخاشگر غالباً به هنگام اعمال قواعد و معیارها خشونت می کنند و پرخاشگرند. کودکانی که به شدت پرخاشگرند معمولاً در خانواده هایی بزرگ شده اند که اعضای آن پرخاشگرند. معمولاً در این نوع خانواده ها اختلافات جزیی تبدیل به مسئله ای عمده می شود. نمایش خشونت در وسایل ارتباط جمعی نیز به رفتار […]